26 feb 2015

Extra informatiebijeenkomst herontwikkeling Super Scharendijke

De voorbereidingen voor een nieuw bestemmingsplan ‘Herontwikkeling Dorpsstraat-Boutlaan-Elkerzeeseweg in Scharendijke’ zijn in volle gang. Tot en met 16 maart 2015 kan iedereen een inspraakreactie geven op het voorontwerpbestemmingsplan. Meer informatie over de inspraakprocedure kunt u vinden op de site van de gemeente.

Voor wie niet in de gelegenheid is geweest op 19 februari naar de informatiebijeenkomst in het gemeentehuis te komen, organiseren wij een extra informatiebijeenkomst op donderdag 12 maart 2015 in ons Informatiecentrum in Scharendijke. Tussen 16.00-18.00 uur en 19.30-21.00 uur staan de deuren open en bent u van harte welkom om zich te informeren over alle plannen en het voorontwerpbestemmingsplan. Het projectteam Super Scharendijke en een afvaardiging van de gemeente Schouwen-Duiveland staan die dag tot uw beschikking om eventuele vragen te beantwoorden.

Datum: donderdag 12 maart 2015
Locatie: Super Scharendijke Informatiecentrum, Ingridstraat 30a, Scharendijke
Openingstijden: 16.00 – 18.00 uur en 19.30 - 21.00 uur
 

Voor meer informatie

Het voorontwerp is te raadplegen op de website:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1676.00136BphSD-VO01

De bestanden van het voorontwerp zijn tevens digitaal verkrijgbaar via de volgende link:
http://ro-online.robeheer.nl/1676/3F23F018-0577-456B-B8AC-CF940B401B9D

Daarnaast ligt het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage in de leesruimte van het gemeentehuis in Zierikzee.

15 feb 2015

Coördinatieregeling voor plannen Super Scharendijke

Op 29 januari 2015 heeft de gemeenteraad besloten om de coördinatieregeling (art. 3.30 Wet ruimtelijke ordening) toe te passen op de aanvragen omgevingsvergunning en meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit op de gronden van het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan “Herontwikkeling Dorpsstraat-Boutlaan-Elkerzeeseweg in Scharendijke”.

Met dit coördinatiebesluit kunnen de voorbereiding, bekenmaking en vaststelling van het bestemmingsplan en de genoemde vergunningen en meldingen worden gebundeld. Tegen het besluit om de coördinatieregeling toe te passen staat geen bezwaar of beroep open.

+ lees
10 feb 2015

College B en W stemt in met verhuizing supermarkt Scharendijke

De plannen voor de verhuizing van de supermarkt vanuit de Dorpsstraat naar de rand van Scharendijke krijgt de steun van het college van B en W. Het gaat niet alleen om de verhuizing van de supermarkt. Ook de naastgelegen Mikado gaat naar de Boutlaan, net als bloemenzaak Country Garden die nu nog aan de Elkerzeeseweg zit.

Op de leeggevallen plekken aan de Dorpsstraat worden recreatieappartementen gebouwd, met daar onder commerciële ruimten waar bijvoorbeeld kleine winkeltjes kunnen komen. Het pand aan de Elkerzeeseweg krijgt weer een woonbestemming.

De inspraakprocedure start maandag 16 februari.
Op donderdag 19 februari is een informatieavond over de plannen.

(bron: PZC) 

+ lees
19 nov 2014

Super Zeeuwse grap

En toen opeens was de Plus supermarkt decor voor een super Zeeuwse grap over een super streekproduct... 

 

 

 

 

+ lees
28 apr 2014

Geslaagde informatiebijeenkomst!

Wij kijken terug op een zeer geslaagde inloopdag in ons Super Scharendijke Informatiecentrum. Ondanks het bij vlagen slechte weer was de opkomst groot en de sfeer geweldig. Met veel interesse hebben de bezoekers zich verdiept in alle plannen en ons bestookt met vragen. Mede dankzij jullie inbreng hebben ook wij weer de nodige ideeën opgedaan! 

Iedereen heel hartelijk dank voor jullie komst en inspiratie. Blijf ons bestoken met jullie ideeën, vragen en tips via onze site en Facebookpagina! 

Lees hier ook het artikel uit Ons Eiland van 1 mei 2014. 

+ lees
16 apr 2014

Super Scharendijke opent de deuren!

Als alles volgens planning verloopt, zal de Plus Supermarkt in Scharendijke volgend jaar verhuizen van de Dorpsstraat naar de Boutlaan. Maar er staat meer te gebeuren in en om Scharendijke…

Wij zijn ervan overtuigd dat Scharendijke het in zich heeft om dé hotspot te worden voor alles wat met water(sport) te maken heeft. Daarom kijken wij verder dan de nieuwbouwplannen voor de supermarkt alleen. Het projectteam Super Scharendijke ontwikkelt diverse initiatieven om de leefbaarheid van het dorp een nieuwe impuls te geven. Onze ambitie is een bruisend, levendig en gezond Scharendijke!

Voor iedereen die geïnteresseerd is in de plannen voor Scharendijke en hier graag over wil meepraten, organiseren wij op vrijdag 25 april 2014 een Super Scharendijke Informatiebijeenkomst. De bijeenkomst vindt plaats in het Super Scharendijke Informatiecentrum aan de Ingridstraat 30a te Scharendijke. Tussen 16.00 en 20.00 uur staan de deuren open en bent u van harte welkom.


Graag tot ziens op 25 april!

+ lees
7 mrt 2014

Superdorp Scharendijke

Een gemakkelijk te bereiken PLUS met voldoende parkeerruimte. Een nieuwe plek voor de bloemen en planten van Country Garden. Een gezellige autoluwe Dorpsstraat, met horeca, terrasjes en appartementen voor water(sport)minnende toeristen. Een boulevard langs het water met diverse uitkijkpunten. Maar ook inspelen op nieuwe ontwikkelingen rondom de Brouwersdam en de jachthaven. De plannen voor Super Scharendijke krijgen steeds meer vorm.

Lees hier het volledige artikel.

+ lees
27 feb 2014

Plan en droom voor waterdorp

Super Scharendijke krijgt steeds meer vorm. Het initiatief begon als een wens van de eigenaren om de plaatselijke supermarkt te verhuizen. Inmiddels hebben de dorpsraad, de jachthaven Scharendijke en andere bedrijven zich aan gesloten bij dit initiatief. Er zijn vrij concrete plannen en wat minder ver ontwikkelde ideeën voor verschillende locaties in het dorp.

Lees hier het volledige artikel uit de PZC.

+ lees
20 dec 2013

Terugblikken en vooruitkijken

Een veelbewogen jaar loopt op zijn einde.
Een jaar vol ingrijpende gebeurtenissen.
Ook in Scharendijke... In onze nieuwsbrief blikken we samen met u terug op 2013 en kijken we vooruit naar de uitdagingen die het nieuwe jaar voor ons in petto heeft…

Het is fantastisch om te zien hoe er steeds meer ideeën en initiatieven ontstaan om de leefbaarheid van het dorp een nieuwe impuls te geven. Zo vindt u onder 'Plannen' onder meer de laatste schetsontwerpen voor de supermarkt aan de Boutlaan en de meest recente studies voor een mogelijke herinvulling van de Dorpsstraat.

Met groot enthousiasme en onverminderd geloof in de kansen voor Super Scharendijke gaan wij vol vertrouwen het nieuwe jaar tegemoet!

 

Wij wensen u heerlijke feestdagen en een SUPER 2014!

+ lees
21 nov 2013

Nieuwe hoop!

Na een aantal goede gesprekken met de Gemeente is ons duidelijk geworden dat er toch alles aan wordt gedaan om ons zo spoedig mogelijk naar de Boutlaan te kunnen laten verhuizen. Om geen fouten te maken in de te volgen procedures, wil de Gemeente echter uiterst zorgvuldig opereren en dat kost nou eenmaal tijd... 

Wij zijn zo overtuigd van de haalbaarheid van onze plannen, dat we soms sneller willen gaan dan de regelgeving toelaat...en dat leidt in de onderlinge communicatie nog wel eens tot wederzijds onbegrip. Maar op dit moment wordt er alles aan gedaan om in januari 2014 te kunnen starten met de benodigde procedures, om zo snel mogelijk een bouwvergunning te verkrijgen. Wie weet, blijkt het verhaal over de paaseitjes in 2015 dan toch geen sprookje te zijn...

Ook voor de Dorpsstraat zijn we inmiddels begonnen ideeen uit te werken voor de herinvulling van de locatie waar nu nog de supermarkt gevestigd is. Zodra we daar meer duidelijkheid over hebben, zullen we alle direct betrokkenen hierover informeren en betrekken bij de verdere uitwerking. Ons streven is half december dit jaar de eerste voorstellen voor de Dorpsstraat te kunnen tonen.

+ lees
1 nov 2013

Sprookje of nachtmerrie?

Er waren eens twee enthousiaste jongelingen die samen een supermarkt runden in een dorpje op een eiland, gelegen aan een prachtig waterrijk gebied.… Het dorpje had alle potentie om een bruisend watersportdorp te worden. Maar al jaren was het dorpje een vergeten plek. Niemand keek ernaar om, niemand zag de kansen en mogelijkheden die het dorpje te bieden had. Niemand.
Al helemaal niet de dames en heren die het op het eiland voor het zeggen hadden…

Het dorpje begon steeds meer zijn glans te verliezen. Net als de supermarkt. Tot op een dag de twee jongelingen de handen ineen sloegen en prachtige plannen bedachten om van het dorp een Super dorp te maken. Iedereen in het dorp was razend enthousiast en steunde de beide jongelingen. Iedereen. Behalve de dames en heren die het op het eiland voor het zeggen hadden…. 

Begin september verzekerde wethouder Ad Verseput ons dat hij ‘op alle mogelijke manieren en op de kortst mogelijke termijn’ mee zou werken aan de verplaatsing van de supermarkt naar de Boutlaan. Ondanks de moeizame aanloop tot dan toe zijn wij in vol vertrouwen het vervolgtraject met Gemeente en Provincie ingegaan. Inmiddels zijn we wederom twee maanden, talloze teleurstellingen en legio loze beloftes verder. Zonder enig zicht op vooruitgang.

Vol vuur werd op de Grevelingenconferentie in oktober door zowel het Rijk, de Provincie als de Gemeente gesproken over het belang van een faciliterende overheid in plaats van een regulerende. Ondernemers werden opgeroepen én uitgedaagd om initiatieven te ontplooien. Blijkbaar doelden ze daarmee niet op het verplaatsen van een supermarkt in Scharendijke… Of wellicht zijn de beleidsmakers vergeten hun ideeën en standpunten te delen met hun ambtelijk apparaat.

Kan iemand ons vertellen wáár die faciliterende overheid gebleven is? In plaats van constructief, adequaat en enthousiast met elkaar op te trekken om de wensen van een aantal welwillende ondernemers te realiseren, zijn wij verwikkeld geraakt in het stroperige en geestdodende web van de ambtenarij. Onder het mom van ‘zorgvuldigheid’ worden we keer op keer aan het lijntje gehouden, maar komen ondertussen geen stap verder.

Wellicht zijn de ambtenaren bang om zonder werk te zitten en houden ze elkaar daarom bezig met het zoeken naar mogelijke interpretaties van de vele op deze processen betrekking hebbende nota’s van de verschillende overheden die mogelijk zouden kunnen leiden tot tegenstrijdigheden in een mogelijke besluitvorming bij een van die betrokken overheden waardoor er mogelijk een zienswijze wordt ingediend bij de planologische procedures waardoor ons allerhoogste orgaan de Raad van State mogelijk besluit dat de indiener mogelijk een poot heeft om op te staan waardoor hij of zij in ieder geval niet met Pasen 2015 om een eitje bij de Plus aan de Boutlaan kan komen…

De hele gang van zaken staaft ons eerdere gevoel dat niemand, lokaal noch provinciaal, er echt voor wil gaan. Je zou bijna denken dat de overheid er alles aan doet om het proces zodanig te vertragen en zoveel problemen op te werpen, dat alle initiatieven voor Scharendijke uiteindelijk een stille dood sterven...

Het proces rondom de supermarkt in Scharendijke verklaart waarom de crisis zo hardnekkig stand houdt. Nu zijn er twee ondernemers die barsten van de ideeën om in een krimp-regio kansen en werk te creëren. En wat zegt de overheid: ‘Ja, maar dat kan zomaar niet!’ Blijkbaar is het leuker om te bedenken waarom iets niet kan dan andersom. Dat elk initiatief, en daarmee ook de kans op groei, om zeep wordt geholpen, schijnt niemand te interesseren. Over krimp-scenario’s gesproken…

Wat de drijfveren van de overheid ook mogen zijn, wij zijn niet van plan het hoofd te laten hangen. Wij geloven onverminderd in de kansen voor Super Scharendijke. En daar blijven we ons hard voor maken. Schroom niet om ook uw mening te laten horen!

+ lees
18 okt 2013

Van vergeten plekje tot hotspot!

Op donderdag 17 oktober was Resort Land & Zee het decor voor de Grevelingenconferentie 2013. De belangstelling voor de conferentie was indrukwekkend, evenals de lijst van sprekers.  De Grevelingenconferentie heeft opnieuw bevestigd dat Scharendijke alle kansen heeft én krijgt om SUPER Scharendijke te worden. Over een paar jaar is de Brouwersdam nog verder ontwikkeld in recreatieve zin. En dan is Scharendijke het enige plekje dat direct 'aan land en kust' ligt. Dat maakt Scharendijke één van de belangrijkste hotspots, zoals ook Jack de Vries, voormalig spindokter van het CDA en nu voorzitter van de Nederlandse Onderwatersport Bond, beaamde.

Eén van de sprekers was Carla Schönknecht (Gedeputeerde Staten Zeeland. Zij onderstreepte de kansen voor de Grevelingen en de Brouwersdam en nodigde ondernemers uit om juist in deze tijd van een zich terugtrekkende overheid de nodige creatieve initiatieven te ontplooien.

‘De overheden zullen meer moeten faciliteren dan dicteren’, beaamde ook Donné Slangen, directeur Gebieden en Projecten van het ministerie Infrastructuur en Milieu. Dezelfde signalen gaven Frans Tollenaars, wethouder op Goeree-Overflakkee en Ad Verseput, wethouder op Schouwen-Duiveland. Hoewel zij als bestuurders van het Recreatieschap uiteraard meer doelden op de Grevelingen zelf, geldt dat ook voor de ‘randen’. En dus voor Scharendijke…

Ecologie en economie waren tijdens de Gevelingenconferentie de meest gehoorde toverwoorden om te komen tot een optimalisering van het gebied. Super Scharendijke wil en kan, samen met de Dorpsraad, die impuls geven. Te beginnen natuurlijk met de verplaatsing van de Supermarkt naar de Boutlaan. Er liggen volop kansen om met de herontwikkeling van de Dorpsstraat een nieuwe impuls te geven aan het dorp en de verschillende sferen in het openbaar gebied met elkaar te verbinden: de voorzieningen aan de Boutlaan, het sociale hart rondom de Putmeet en de Dorpsstraat als het recreatieve hart.

We zijn inmiddels ook in gesprek met het Recreatieschap om de mogelijkheden te onderzoeken om de Grevelingen meer bij het dorp te betrekken. Daarbij wordt gedacht aan 'overgangen', uitzichtplateaus en wandel- en fietsroutes langs het water. Kortom overal is ineens 'beweging'.

Wij kijken terug op een geslaagde conferentie, die ons heeft geïnspireerd om met hernieuwd enthousiasme door te gaan met Super Scharendijke.

+ lees
10 okt 2013

Groen licht is één...

Het was weer even stil vanuit Super Scharendijke…maar dat betekent niet dat we stil zitten! Integendeel. Achter de schermen wordt heel hard gewerkt aan de verdere uitwerking van de plannen voor Super Scharendijke én de voorbereidingen om de supermarkt naar de Boutlaan te verplaatsen. Want voordat de eerste paal de grond in kan, moet er nog het nodige gebeuren…

Goedkeuring van de Gemeente is één ding, procedures zijn iets anders. Nu de Gemeente achter onze plannen staat, is de eerstvolgende ‘hobbel’ de Provincie. Ook zij moet instemmen met de locatie Boutlaan, omdat voor de realisatie van een supermarkt op die plek het bestemmingsplan moet worden aangepast. Dat betekent dat de Provincie een ‘verklaring van geen bezwaar’ moet afgeven, gebaseerd op een aantal toetsingscriteria.

Deze planologische procedure (het aanpassen van het bestemmingsplan) ‘kost’ normaal gesproken 6 tot 9 maanden, afhankelijk van zienswijzen die al dan niet worden ingediend. Als de Gemeente wil meewerken (en daar zijn wij inmiddels van overtuigd), kan parallel aan de planologische procedure ook de omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) worden aangevraagd en verleend.

Dat zou betekenen dat direct na de bouwvak van 2014 de eerste spade de grond in kan. De bouw zelf duurt ruim een half jaar. Dus…als alles gaat zoals verwacht, kunnen we in 2015 paaseieren zoeken in de nieuwe supermarkt aan de Boutlaan!

+ lees
28 sep 2013

PLUS Klantvriendelijkste Bedrijf van Nederland!

Een mooie opsteker voor Super Scharendijke... Dinsdag 24 september is PLUS uitgeroepen tot Klantvriendelijkste Bedrijf van Nederland! Dat bleekt uit onderzoek van MarketResponse onder ruim 2.700 consumenten dat dit jaar voor de zevende opeenvolgende keer werd uitgevoerd. Consumenten roemen PLUS om haar oprechte betrokkenheid en het nakomen van wat de reclame belooft.

De supermarktketen was dit jaar een nieuwkomer in de top-10 van klantvriendelijkste bedrijven en wist gelijk beslag te leggen op de titel. Miss Etam, winnaar van 2012, en Douglas werden respectievelijk nummer twee en drie.

PLUS scoorde in het onderzoek hoog op de Gouden Regel van klantvriendelijkheid ‘wees oprecht betrokken’. Klanten waarderen de manier waarop het personeel van PLUS ze benadert. Ze zijn niet alleen vriendelijk, maar zijn duidelijk gemotiveerd om klanten echt te helpen en het hen naar de zin te maken. Willem Brethouwer, directeur MarketResponse: “Klanten merken direct wanneer personeel met plezier werkt en oprecht gemotiveerd is om het de klant naar de zin te maken. Wanneer het een trucje, een protocol of een checklist is dat van hogerhand is opgelegd, wordt daar door klanten direct doorheen geprikt”.

+ lees
16 sep 2013

Op volle kracht voorwaarts!

Wij hebben vanaf het begin geloofd in de kansen voor Scharendijke. En nu ook politiek gezien de weg vrij is voor de verhuizing van de supermarkt naar de Boutlaan, kunnen we écht vooruit kijken. Wij hopen met de verplaatsing van de supermarkt het dorp en de leefbaarheid in Scharendijke een belangrijke een impuls te geven, waardoor ook andere partijen in beweging komen.

Lees meer over de plannen in de PZC, editie Schouwen-Duiveland van maandag 16 september. (foto Dirk-Jan Gjeltema)

13 sep 2013

Samen bouwen aan (een) Super Scharendijke

Dat wij niet de enigen zijn die geloven in de mogelijkheden van Scharendijke, bleek gisteravond tijdens ons eerste ‘Super Scharendijke Symposium’. Onder de noemer ‘Samen bouwen aan (een) Super Scharendijke’ kwamen verschillende ondernemende partijen bijeen die in of om Scharendijke actief zijn. Het doel: ideeën uitwisselen, kansen inventariseren en onderzoeken hoe wij elkaar onderling kunnen versterken.

Het resultaat was veelbelovend en deze avond gaat zeker een vervolg krijgen.
Want, bouwen aan een Super Scharendijke kunnen we niet alleen!

11 sep 2013

Zij aan zij bij de Dorpsraad

Vrijdag nog strijdvaardig tégenover elkaar, gisteravond tijdens de vergadering van de Dorpsraad gebroederlijk náást elkaar... Wat kan er in een paar dagen veel veranderen...

Ook richting het dorp heeft wethouder Ad Verseput toegezegd de vaart erin te houden en alles in het werk te stellen om de verplaatsing van de supermarkt naar de Boutlaan mogelijk te maken. Mede daarom is besloten de krachten te bundelen en samen met de gemeente de weg naar de Provincie te gaan.

10 sep 2013

Aan de slag!

De Raadscommissie staat unaniem achter de plannen voor verplaatsing van de supermarkt naar de Boutlaan. Dat bleek gisteravond tijdens de vergadering van de commissie Openbare Ruimte.

De commissie is ervan overtuigd dat de plannen een belangrijke impuls betekenen voor de leefbaarheid in het dorp. Bovendien prijst de commissie de manier waarop het proces tot nu toe is geleid. Zelden heeft zij zoveel publiek draagvlak gezien voor een dergelijk initiatief.

Wethouder Verseput heeft toegezegd zo snel mogelijk met een voorstel te komen voor de Boutlaan. We kunnen dus aan de slag!

6 sep 2013

Open gesprek

In tegenstelling tot wat het bericht in de PZC gisteren deed vermoeden, hadden wij - zeker gezien het voortraject en de Raadsbrief van 3 september j.l. - weinig hoop meer dat wij er met de gemeente op een goede manier uit zouden komen.

Vanmorgen hebben wij op uitnodiging van wethouder Ad Verseput een open en constructief gesprek gehad, waarin de wethouder ons heeft toegezegd op alle mogelijke manieren en op de kortst mogelijke termijn mee te werken aan de nieuwbouwplannen voor de Boutlaan.

Wij beraden ons nog over de manier waarop wij in de commissievergadering van maandag a.s. naar de Raad toe zullen reageren. Wordt vervolgd…

5 sep 2013

Goed nieuws! Of toch niet...

'Supermarkt Scharendijke mag naar de Boutlaan', zo kopte vandaag de PZC. Maar helaas geldt ook hier dat niets is wat het lijkt....

Wilt u echt weten hoe het zit? Houdt dan onze site en facebookpagina in de gaten voor het laatste nieuws omtrent Super Scharendijke.

25 aug 2013

Al meer dan 200 fans op Facebook!

De Facebook-pagina van Super Scharendijke wordt buitengewoon goed bezocht. Binnen een week hebben we al meer dan 200 'vind-ik-leuks' mogen noteren! En daar zijn we Super trots op! Klik hier om onze Facebook-pagina te bekijken én te liken. Zo blijft u op de hoogte van al het actuele nieuws rondom Super Scharendijke.

7 aug 2013

Super Scharendijke is online!

De website www.superscharendijke.nl is online! Vanaf nu vindt u hier alle actuele informatie omtrent de plannen voor Super Scharendijke. Mocht u meer willen weten of vragen hebben, laat dit dan weten via ons contactformulier.

 

25 jul 2013

Super Scharendijke goes social!

Alle ontwikkelingen rondom Super Scharendijke zijn voortaan ook te volgen via Facebook en Twitter. Meld je aan en ontvang al het nieuws uit eerste hand! Meepraten kan natuurlijk ook op #SuperSdijke.

18 jun 2013

Schoonmaak-actie rond kerkje!

Onder het motto 'niet praten maar doen' staken Michel en Hans letterlijk de handen uit de mouwen en begonnen eigenhandig aan het opknappen van het terrein rond het in onbruik geraakte, en verpauperde kerkje aan het Zwarte Plein. Het resultaat mag er wezen!

 

21 mei 2013

Veel belangstelling op eerste informatieavond!

Tijdens de dorpsraadvergadering op 21 mei zijn voor het eerst de plannen gepresenteerd voor Super Scharendijke. De opkomst én belangstelling was groot. De reacties enthousiast en bemoedigend.

De eigenaren van de Plus-supermarkt in Scharendijke, Michel en Richard Fennet, willen verhuizen van de Dorpsstraat naar de Boutlaan. Samen met architectenbureau RDH, bouwbedrijf Boogert, vastgoedontwikkelaar Fortress, Adviesbureau voor landschapsinrichting Hollandschap en Het Witte Huis Communicatie hebben zij plannen ontwikkelt voor zowel de nieuwbouwlocatie als voor een nieuwe invulling voor de huidige locatie.

De gebroeders Fennet worden daarbij ondersteunt en geadviseert door Pieter van der Hulle Adviseur. Alle ideeën en kansen voor Scharendijke zijn gepresenteerd tijdens de dorpsraadvergadering op 21 mei j.l. De reacties op de plannen waren overwegend positief. Het dorp is het erover eens: verplaatsing van de supermarkt én een nieuwe invulling voor de Dorpsstraat en Dijkstraat betekent absoluut een meerwaarde voor Scharendijke!

+ lees