Nieuwsbrief Super Scharendijke

Aanmelden nieuwsbrief

E-mail adres:
Naam:

 

Archief nieuwsbrieven

SuperScharendijke

Wilt u deze nieuwsbrief online bekijken, klik dan hier
SuperScharendijke
nr 2 - 20 december 2013
Terugblikken en vooruitkijken

Een veelbewogen jaar loopt op zijn einde. Een jaar vol ingrijpende gebeurtenissen.
Ook in Scharendijke... Een mooi moment om samen met u terug te blikken op 2013 en vooral vooruit te kijken naar de uitdagingen die het nieuwe jaar voor ons in petto heeft...

Komt 'ie er of komt 'ie er niet?

Na een langdurige en moeizame aanloop kwam begin september eindelijk het verlossende woord. Het College had besloten dat de supermarkt mag verhuizen naar de Boutlaan! Maar, zoals u wellicht heeft vernomen, verliep ook de periode daarna allesbehalve soepel. Wederzijds onbegrip over de voortgang van het proces deden de gemoederen een paar keer hoog oplopen. Inmiddels zijn met de verschillende geledingen binnen de Gemeente constructieve gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt over hoe wij de vele ideeën voor Super Scharendijke samen kunnen gaan realiseren. Op sommige punten zullen wij van mening blijven verschillen. Maar dat er juist nu kansen zijn voor Scharendijke, daarvan is inmiddels iedereen overtuigd. Vol vertrouwen zien wij dan ook het vervolg tegemoet.


Schetsontwerp supermarkt BoutlaanEen Super in wording

Zodra er groen licht was voor het verplaatsen van de supermarkt naar de Boutlaan, zijn wij direct gestart met de verdere uitwerking van onze plannen, zodat in januari gestart zou kunnen worden met de bouwaanvraag. Helaas kregen wij deze week bericht dat, in tegenstelling tot eerdere toezeggingen, de Gemeente pas in februari een formeel besluit zal nemen over de plannen. Pas daarna kunnen wij starten met de planologische procedures. Maar ook hierdoor laten wij ons niet ontmoedigen. Wij blijven erop vertrouwen dat na de bouwvak van 2014 gestart kan worden met de bouw van de nieuwe supermarkt. En dan is het aan de kippen om ervoor te zorgen dat wij u met Pasen 2015 op paaseitjes kunnen trakteren in de nieuwe Super...!


Een geslaagd ontwerp

Maandag 16 december zijn de plannen voor de Boutlaan voor de eerste keer gepresenteerd aan de Welstands- en Monumentencommissie. Daarin werd duidelijk dat de door ons gewenste opzet niet op bezwaren zal stuiten. De Welstands- en Monumentencommissie heeft haar waardering uitgesproken voor onze kwalitatieve keuzes en vooral ook de zorgvuldige 'landschappelijke' inpassing. Kijk hier voor de meest recente ontwerpschetsen voor de nieuwe supermarkt.


Schetsontwerp herinrichting DorpsstraatLevendige plannen voor de Dorpsstraat

Ook zijn wij volop bezig met het verder uitwerken van onze ideeën voor de mogelijke herinrichting van de Dorpsstraat. Deze herinvulling is niet alleen voor de Gemeente, maar ook voor ons van cruciaal belang. Sterker nog, zonder een kwalitatief plan op deze locatie is de verhuizing van de supermarkt niet realiseerbaar. De laatste verkennende studies kunt u hier bekijken.

Wij blijven van mening dat de Dorpsstraat autoluw moet worden, zodat de horeca en andere verblijfsrecreatie zich hier optimaal kunnen presenteren. Dat betekent dat we in een later stadium met de Gemeente in gesprek willen over de inrichting van de Dorpsstraat. Een uitdaging dus voor 2014!


Visie op het dorp ScharendijkeEen dorp vol kansen

Parallel aan de uitwerking van onze plannen voor de Boutlaan en Dorpsstraat, hebben ook onze ideeën voor het dorp als geheel steeds meer vorm gekregen. Mede met het oog op de ontwikkelingen op en rond de Brouwersdam zijn wij ervan overtuigd dat een sterkere en kwalitatievere koppeling tussen het dorp en de jachthaven een enorme impuls kan geven aan Scharendijke. Wij zijn daarom in gesprek met de Watersportvereniging die inmiddels de scepter zwaait over de jachthaven. Uit de nog maar prille contacten blijkt een grote mate van eensgezindheid en wederzijds besef dat ook hier volop kansen en uitdagingen liggen voor Super Scharendijke. Zie ook Ambitie


Putmeet als belangrijke sociale schakel

Begin 2014 wordt de Putmeet heropend. Deze plek is een belangrijke sociale schakel in het dorp, waardoor de verbindingsas tussen de Boutlaan en de Dorpsstraat nog boeiender wordt. Om nog maar te zwijgen over onze ideeën voor de Dijkstraat... Kijk hier voor de laatste schetsideeën voor de Dijkstraat.


Vol vertrouwen 2014 in!

Het is fantastisch om te zien hoe er steeds meer ideeën en initiatieven ontstaan om de leefbaarheid van het dorp een nieuwe impuls te geven. Met groot enthousiasme en onverminderd geloof in de kansen voor Super Scharendijke gaan wij vol vertrouwen het nieuwe jaar tegemoet!


Wij wensen u heerlijke feestdagen en een SUPER 2014!

+ Aanmelden   + Gegevens wijzigen   + Afmelden   + Website
 
Volg ons facebook twitter
Copyright © 2013, projectteam Super Scharendijke / Contact  /  Disclaimer

 

Wijzigen inschrijving nieuwsbrief

Als u het e-mailadres waarmee u ben aangemeld wilt wijzigen klikt u hier.

 

Afmelden nieuwsbrief

Als u wilt afmelden met het e-mailadres waarmee u bent aangemeld klikt u hier.